Vă invităm să vă publicaţi lucrările sub sigla Editurii ZVEN, în acest fel având garanţia calităţii şi a lucrului bine-făcut, beneficiind astfel de servicii complete realizate de personal calificat precum: procesare text, corectură realizată de corector avizat, procesare foto, concepție grafică, tehnoredactare, machetă copertă, exemplar de semnal etc. Nu există nicio restricție în privința tirajului!

Etapele premergătoare tipăririi:
1. Editura primeşte manuscrisul de la autor în format fizic, caz în care se recomandă trimiterea unei copii sau în format electronic, pe e-mail. După studierea manuscrisului, editura va decide dacă, din punct de vedere al conţinutului şi/sau al subiectului abordat acesta îndeplineşte condiţiile pentru publicare.
2. În cazul acceptării, se stabilesc formatul finit al cărţii, fontul folosit, sortul de hârtie pentru interior şi pentru copertă, modalitatea de legătorie (broşare cu termoclei / coasere cu aţă), precum şi tirajul, în vederea realizării unei estimări a costurilor totale.
3. Având aceste date, urmează semnarea contractului cu autorul sau cu reprezentantul acestuia. Prin contract se stabilesc drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. Publicarea se face pe cheltuiala autorului sau a sponsorului/sponsorilor acestuia. Totodată se vor stabili şi termenii de plată.
4. Este momentul în care editura acordă lucrării un ISBN şi solicită Bibliotecii Naţionale descrierea CIP. Primirea răspunsului din partea Bibliotecii Naţionale poate dura până la 10 zile.
5. Editura începe efectiv lucrul prin tehnoredactarea textelor conform cerinţelor autorului şi prin realizarea copertei conform indicaţiilor primite.
6. Se tipăreşte un prim exemplar de semnal pe care un corector specializat face observaţii cu privire la punctuaţie, ortografie, sintaxă, fluenţa frazelor etc. Se vor propune autorului anumite reformulări, dacă sunt necesare.
7. Acest exemplar se trimite autorului care poate face propriile observaţii şi corecturi, prilej cu care vede şi intervenţiile corectorului. Apoi se operează modificările în fişier, de preferat în prezenţa autorului. Tot acum se fac şi observaţii cu privire la copertă (dimensiune font, text coperta IV etc.).
8. Dacă aceasta este forma finală aprobată de autor pentru tipărire se poate acorda „Bun de tipar”, iar dacă este necesară încă o corectură, se tipăreşte un al doilea exemplar de semnal şi se reiau operaţiile de la punctul 7.
9. Se trimite lucrarea la tipar. Din tiraj se reţin 10 exemplare (7 exemplare pentru Biblioteca Naţională, 1 exemplar pentru Biblioteca Judeţeană de care aparţine editura şi 2 exemplare pentru arhiva editurii), dacă în contract nu s-a specificat altfel.
10. Se recomandă ca lucrarea să fie promovată atât înainte de publicare cât şi după introducerea pe piaţă.

Pentru orice alte detalii vă stăm la dispoziţie!

Editura ZVEN acceptă sponsorizări din partea terților pentru editarea sau publicarea de carte. Este o practică recomandată, principalul argument fiind deductibilitatea sponsorizării (conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare). Puteți descărca contractul de sponsorizare chiar acum!
Descarcă „Contractul de sponsorizare” logo ZVEN Print
oferta
SEAP
MOBIL:

0765 464 304

TELEFON | FAX:

0345 401 330

E-MAIL:

zven.print@gmail.com

logo ZVEN Print