Servicii

În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre serviciile pe care de prestăm în cadrul societății noastre, servicii oferite ca atare clienților, dar care adesea sunt uzitate în procesele de producție pe care le desfășurăm în mod obișnuit:

Biguire

Bigul este urma după care se îndoaie o hârtie sau un carton pentru a evita apariția defectelor precum ruperi sau crăpături. Tipul, lățimea bigului precum și forța de apăsare trebuie selectate cu atenție, în funcție de tipul și densitatea cartonului sau a hârtiei pentru a nu le deteriora nici pe acestea, dar nici elementele tipărite. Biguirea se utilizează în realizarea de pliante, mape, cataloage și orice alte produse din hârtie și carton care necesită a fi pliate sau îndoite. În cazul cărților, se biguiește coperta în zona de deschidere, dar și în zona clapelor, dacă acestea există.

Broşare cu termoclei

Este o metodă utilizată cel mai frecvent pentru legarea cărților și revistelor. Astfel, după tipărirea unei lucrări, biguirea și plastifierea copertei, urmează operațiunea prin care aceasta este atașată blocului de carte prin utilizarea unui adeziv numit termoclei (care se aplică la temperaturi cuprinse în intervalul 160-180°C). Totodată, în cadrul acestui proces, se realizează și frezarea – aplicarea unor crestături pe grosimea blocului de carte pentru a facilita pătrunderea termocleiului și obținerea unei lipiri mai ferme.

Capsare multipunct

În cazul în care nu este posibilă broșarea, ca și operațiune de asamblare, capsarea este soluția cea mai eficientă. Astfel pot fi capsate reviste, broșuri, carnete de elev, tipizate medicale și nu numai.

Corectură text

Este activitatea de înlăturare a greșelilor apărute în urma elaborării unui material scris și se referă la depistarea și îndreptarea erorilor de culegere a textului sau a celor de ortografie și punctuație, fără a se interveni în formularea frazei. La Editura ZVEN această operațiune are cel puțin două etape: prima se referă parcurgerea inițială textului pe care o face tehnoredactorul și care, pe lângă înlocuirile automate ce se impun, îndreaptă și cuvintele scrise greșit pe care le evidențiază corectorul automat al softului, iar cea de-a doua urmărește modificarea în fișier a notațiilor făcute de autor și/sau de corectorul editurii.

Debitare/finisare

Realizarea oricărui produs tipografic începe cu debitarea materialelor, respectiv a hârtiei și a cartonului din care acesta urmează a fi realizat și se încheie și finisarea (sau rotunjirea, în limbaj tipografic), adică tăierea la cote prestabilite de jur împrejur, pentru îndepărtarea surplusului de material (bleed) cu ajutorul ghilotinei. Produse tipografice care se finisează: cărți, reviste, flyere, mape, agende, calendare, cărți de vizită, semne de carte, tipizate ș.a.

Editare foto

Cu ajutorul programelor dedicate, imaginile folosite în realizarea produselor noastre capătă un aspect profesional. Editarea presupune dimensionarea, decuparea, reglarea contrastului, a luminozității și a saturației. De asemenea, pot fi adăugate efecte speciale sau se pot utiliza diverse filtre. Imaginile vechi și care nu corespund din punct de vedere estetic, în special cele alb-negru sau sepia, pot deveni în urma editării foto importante surse de informare și documentare. O atenție deosebită acordăm imaginilor de copertă în prelucrarea cărora trebuie să avem în vedere și „ochiul tipografului”, dar și multiple probe de print.

Înseriere

În trecut această operațiune se efectua manual prin aplicarea unei ștampile pe fiecare filă a tipizatului ce urma a fi înseriat (facturier, chitanțier, avizier, monetar, bilet, abonament etc.). Era o metodă extrem de anevoioasă și exista în permanență riscul unei erori umane (filă dublată sau sărită) care putea compromite întreg carnetul. La ZVEN Print realizăm înserierea din tipar cu ajutorul unui copiator inkjet care permite tipărirea datelor variabile. Practic dintr-un soft sunt generate seriile de numere, existând posibilitatea stabilirii fontului folosit, a mărimii și culorii acestuia. Viteza de tipărire este una foarte mare, iar acuratețea este de 100%.

Laminare

Laminarea constă în acoperirea materialelor cu un strat subțire de plastic (folie) ce conferă un aspect estetic plăcut și protejează produsele împotriva zgârierii, ruperii și umezelii. Aceasta se poate face pe o singură față sau pe ambele fețe ale hârtiei sau cartonului și se poate realiza în două moduri: la rece sau termică (la cald). În funcție de grosimea, compoziția și dimensiunea materialului de laminat, se alege una din cele două variante, însă temperaturile ridicate ale laminării la cald asigură un grad de lipire mult mai bun față de laminarea la rece. La contactul foliei cu cilindrul încălzit, adezivul de pe acesta se încălzește, iar presarea mecanică face ca folia să se lipească de hârtie, respectiv carton. La majoritatea laminatoarelor sistemul de încălzire este cu rezistențe electrice în mai multe puncte.

Legătorie cu spiră metalică

Folosirea spirelor metalice este o alternativă convenabilă pentru o legătorie rezistentă, de lungă durată. Paginile documentului astfel creat pot fi răsfoite cu ușurință și întoarse la 360 de grade, facilitându-se astfel manipularea și copierea acestora. Spirele metalice, de diverse dimensiuni și culori, răspund realizării unei game variate de produse precum: agende, calendare, caiete, notesuri ș.a.

Microperforaţii

Microperforațiile au rolul de a facilita detașarea filelor dintr-un registru tipizat, spre exemplu. Practic ruperea se face perfect liniar pe traiectoria microperforațiilor, atât registrul cât și fila desprinsă rămânând cu un aspect plăcut. Ca și domenii de aplicare enumerăm: bilete, abonamente, formulare tipizate. De menționat că, în cazul formularelor autocopiative, doar filele albe și roz se microperforează, cele verzi rămânând prinse în carnet nu necesită această operație.

Procesare text

Culegerea sau procesarea textului se referă la operațiunea de digitizare a manuscrisului care se poate realiza prin introducerea datelor de la tastatură, OCR-izare (scanarea unui material care în prealabil a fost dactilografiat, dar nu mai există pe suport electronic) sau introducerea informațiilor prin dictare cu ajutorul unui soft specializat. Etapa următoare este tehnoredactarea materialului.

Tehnoredactare/DTP

DTP („Desktop Publishing”) este un proces de aranjare a textelor și a elementelor grafice într-o pagină virtuală în vederea obținerii unui document în vederea tipăririi. Nu este un proces liniar care are anumiți pași prestabiliți! În timpul procesului de lucru deseori se revine la un pas anterior pentru diverse ajustări. Pentru ușurarea operațiunii și reducerea timpului de lucru, implicit a costurilor, sunt utilizate paginile de master (șabloanele) pentru copierea automată a anumitor elemente grafice, stiluri de text, în cazul în care se realizează machetarea/tehnoredactarea de reviste, ziare sau diverse publicații. Astfel că, modificarea unui element conținut în master (un logo, de exemplu) se va face automat în toate paginile documentului, fără a mai fi nevoie să modificăm fiecare logo în parte. Paginile de master pot fi de asemenea utilizate și în cazul în care se dorește numerotarea automată a paginilor, cu un anumit font de o anumită culoare și mărime. Tehnoredactarea este procesul în care elementele din cadrul unei pagini sunt definite într-o anumită ordine, în mod estetic și precis.