Nu încape îndoială că parcurgerea tuturor pașilor până la tipărirea oricărei lucrări ancorează puternic autorul și editorul. Atunci când lucrarea este una de sinteză, complexă, iar subiectul este istoria județului Dâmbovița, ea necesită o implicare activă a ambelor părți, atât a colectivului de autori prin selectarea riguroasă a elementelor care vor compune forma finală, cu verificări și validări de informații, imagini etc., dar și a editorului, prin soluțiile propuse pentru organizarea grafică. Fără o colaborare deschisă și permanentă cu editura orice demers de acest fel, oricât de bine ar fi el conturat teoretic, nu se poate concretiza. Nu doar că am beneficiat de tot interesul domnului Ion Anghel, managerul Editurii ZVEN, dar am găsit în dumnealui calitățile unui profesionist desăvârșit pentru care orice impas are o rezolvare. Monografia „Dâmbovița istorică Dâmbovița istorică: așezări, monumente, personalități”, apărută în anul 2020, este expresia implicării dumnealui și a înțelegerii pe deplin a valorii acestei lucrări pentru comunitatea județului Dâmbovița.La Mulți Ani Editurii ZVEN cu ocazia celor cinci ani de la înființare! Calde mulțumiri domnului Anghel, căruia îi urez să ducă mai departe cu aceeași rigoare tradiția tipăriturilor la Târgoviște! Nu doar că recomand, dar încurajez și alți autori să publice la Editura ZVEN. Fortes fortuna adiuvat! Gaudeamus igitur!