Mulţumim ZVEN PRINT SRL pentru sprijinul acordat Asociaţiei pentru Studiul Relaţiilor Profesionale de Muncă în realizarea materialelor promoţionale necesare desfăşurării manifestărilor ştiinţifice internaţionale organizate de Asociaţie în anul 2019. Calitatea deosebită a serviciilor oferite de societatea dvs. ne determină să vă solicităm şi pentru anul în curs colaborarea.