Activitatea intensă derulată la nivelul Grădiniţei cu PP Nr. 1 Târgovişte prin acțiuni de tipul simpozioane, proiecte educaționale județene, naționale sau internaționale, proiecte Erasmus+ pentru care s-a investit timp și expertiza colectivului de cadre didactice al grădiniței, a reușit să fie cunoscută datorită colaborării excepționale cu Editura ZVEN, care prin flyerele, mapele de prezentare, cărțile înregistrate ISBN s-a realizat diseminarea în timp real, reprezentând exemple de bună practică pentru corpul profesoral de la nivelul județului. Pentru sprijinul pe care l-am găsit la fiecare solicitare, corpul profesoral al Grădiniței cu PP Nr. 1 Târgoviște, vă transmite un mare „Mulțumesc Editura ZVEN!”